Đăng ký

*Note: Membership to this site is public. Once your account information has been submitted, you will be granted immediate access to the site. All fields marked with a red asterisk are required. (Lưu ý: - Thí sinh cần đăng ký tài khoản để truy cập vào hệ thống trước khi nộp hồ sơ xét tuyển online, bao gồm: Họ và tên; Địa chỉ email để nhận thông báo của Nhà trường; Tên đăng nhập là số CMT/Căn cước công dân dùng để đăng ký tuyển sinh; Password - Mật khẩu đăng nhập; Confirm Password - Nhập lại mật khẩu đăng nhập.)

Nhập họ và tên theo CMT hoặc Thẻ CCCD.
Nhập Thư điện tử.
Bạn phải nhập tên truy cập là Số CMT hoặc số Thẻ căn cước công dân dùng để đăng ký tuyển sinh. Không bao gồm các ký tự sau!"#$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^`{|}
Enter your password.
Mời bạn nhập lại mật khẩu truy cập.