TRA CỨU SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN SINH CHUYÊN NĂM 2022

Tra cứu phòng thi

Ghi chú: 

- Xem sơ đồ các tòa nhà của Trường tại đây: https://hnue.edu.vn/gioithieu/bandotruong

- Địa chỉ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: 136 Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Tìm đường đến Trường tại đây:  https://goo.gl/maps/VzZ1vxScFi4x73Cd9

- Trên điện thoại, vuốt trái - phải để xem đầy đủ thông tin kết quả.