Tra cứu kết quả thi THPT Chuyên đợt 2

Tra cứu hồ sơ

STT Chuyên Điểm chuẩn
1 Toán 9.5
2 Tin học  5.25
3 Sinh học 8.25
4 Vật lý 6
5 Hóa học 9.25
6 Tiếng anh 7